Câu Hỏi Vui Tiếng Anh

đề nghị đọc chất vấn xin câu hỏi Tài liệu học tập Anh văn Truyện - đái thuyết tặng kèm
*

Top 20 Câu Đố Vui giờ Anh vui nhộn Có Đáp Án


Rất nhiềunhững câu đố vui bởi tiếng Anhkhiến không ít người dân phải bó bay, ôm đầu vì không có câu trả lời. Còn chúng ta thì sao đa số câu đố vui bằng tiếng anh có làm khó các bạn không? Vậy hãy cùng học hỏi và giao lưu và tra cứu ra các “MẸO” để vấn đáp đúng đáp án gần như câu đố vui bởi tiếng Anh sau đây nhé!

*

1.What key does not lock the door?Đáp án: A music key

2. Where does June come before May?Đáp án: In the dictionary

3. What is the best place khổng lồ put the cake in?Đáp án: In the mouth.

Bạn đang xem: Câu hỏi vui tiếng anh

4. Why is the letter A like twelve oclock?Đáp án:Because it is in the middle of day

5. What is the difference between a soldier & a young girl?Đáp án: One powders the face and the other faces the powder.

6. Which can you keep after giving it to lớn your friend?Đáp án: The promise

7. What is it that was tomorrow & will be yesterday?Đáp án: Today

8. What comes twice in a moment, once in a minute & never in a hundred years?Đáp án: letter M (What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?)

9. What is it that larger the more you take from it?Đáp án:A hole


10. Which letter of the alphabet goes round Great Britain?Đáp án: letter C (the sea)

*

11. When I eat, I live but when I drink, I die. What am I?Đáp án: Fire

12. Why is the letter T lượt thích an island?Đáp án: Because it is in the middle of water

13. What word becomes shorter by the addition of a syllable?Dáp án: The word short become shorter by the addition of a syllable

14. What belongs only to you, và yet is used more by others than by yourself?Đáp án: Your name

15. What goes up when the rain comes down?Đáp án: An umbrella.

Xem thêm:

16. What goes up but never comes down?Đáp án: Smoke, your age.

17. Which travels at greater speed, heat or cold?Đáp án: Heat, because you can catch cold.

18. Which 2 letters of alphabet have eyes?Đáp án: A và B, because you say: ABCD (AB see D).