Chu tich nuoc tran đai quang

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vì mắc dịch hiểm nghèo, mặc dù được những giáo sư, chưng sĩ vào cùng xung quanh nước hết lòng cứu giúp chữa trị, các bạn hữu chỉ đạo Đảng, Nhà nước hết sức quyên tâm, tạo thành điều kiện, tuy nhiên dường như không qua khỏi.

Bạn đang xem: Chu tich nuoc tran đai quang


*

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Ngày2/4, tại kỳ họp máy 11, Quốc hội khóa XIII, bằng hữu Trần Đại Quang đã được tin tưởng bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

1. Họ cùng tên: TRẦN ĐẠI QUANG

3. Quê quán: buôn bản Quang Thiện nay, thị xã Kyên ổn Sơn, tỉnh giấc Ninch Bình

4. Nơi ĐK hay trú: Phường Nhân Chính, quận Tkhô cứng Xuân, thành thị Hà Nội

5. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

6. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh

- Học vị: Tiến sĩ; Học hàm: Giáo sư

- Lý luận thiết yếu trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Cao học tiếng Trung

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

9. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 7/1972 - mon 10/1975: Học viên Trường Chình họa sát quần chúng. # Trung ương cùng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (ni là Bộ Công an).

- Từ tháng 10/1975 - tháng 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ thiết yếu trị I, sau bóc tách thành Cục Bảo vệ chủ yếu trị II, duy trì phục vụ Phó Trưởng chống Trinc ngay cạnh, Cục Bảo vệ chính trị II, Sở Nội vụ (ni là Bộ Công an).

- Từ mon 6/1987 - mon 6/1990: Trưởng phòng Tmê say mưu với Trưởng chống Trinc sát, Cục Bảo vệ bao gồm trị II, Sở Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ mon 6/1990 - tháng 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tđắm đuối mưu An ninc, Sở Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Xem thêm:

- Từ tháng 9/1996 - tháng 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mê mưu An ninh, Sở Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng viên An ninc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng viên An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tmê man mưu An ninh, Sở Công an.

- Từ tháng 10/2000 - tháng 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng viên trưởng Tổng viên An ninc, Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng (2003); được phong học hàm Phó GS (2003).

- Từ mon 4/2006 - mon 1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an; được phong cấp độ hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

- Từ tháng 01/2011 - mon 8/2011: Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Từ tháng 8/2011 mang đến tháng 4/2016: Ủy viên Sở Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc chống cùng An ninc, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Sở trưởng Sở Công an; được phong cấp bậc hàm Thượng tướng mạo (2011), Đại tướng mạo (2012); Trưởng Ban chỉ huy Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, phòng tyêu thích nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội cỗ Trung ương.