Responsible Đi Với Giới Từ Gì

Cấu trúc Responsible được dùng khi mong nói ai chịu trách nhiệm cho ai hay làm gì. Ko kể ra, tuỳ vào trường thích hợp mà chúng ta có các giới từ khác biệt để sử dụng với cấu trúc này. Thuộc buzzpatterson.com tìm hiểu thêm tại nội dung bài viết này nhé!


Nội dung bài xích viết

1. Định nghĩa Responsible2. Kết cấu Responsible3. Bài bác tập về Responsible trong giờ Anh

1. Định nghĩa Responsible

Tính từ Responsible sở hữu nghĩa “chịu trách nhiệm, là nguyên nhân” (cho mẫu gì), hoặc “có tính trách nhiệm, xứng đáng tin cậy”.

Bạn đang xem: Responsible đi với giới từ gì

Ví dụ:

I thought Ed was responsible for the mess but I was wrong.Tôi tưởng Ed là fan đã tạo ra đống ngổn ngang ấy cơ mà tôi vẫn lầm.Vanessa is a very responsible person. That is why she became the leader.Vanessa là một trong người rất đáng tin cậy. Đó là lí vì vì sao cô ấy trở thành tín đồ lãnh đạo.

*

2. Kết cấu Responsible

Có các cách sử dụng cấu trúc Responsible khác nhau. Tự Responsible rất có thể đứng riêng hoặc đứng trước danh từ.

2.1. Responsible for + Ving

Cách sử dụng cấu tạo Responsible đầu tiên là nói ai hay mẫu gì chịu trách nhiệm cho việc làm gì đó.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

John is responsible for vacuuming the floor & Jake is responsible for dusting the furniture.John chịu trách nhiệm hút vết mờ do bụi sàn công ty còn Jake phụ trách lau những vết bụi đồ nội thất.We are responsible for taking care of the baby.Chúng tôi chịu đựng trách nhiệm âu yếm cho đứa bé.

*

2.2. Responsible to lớn sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng có thể sử dụng cùng rất danh từ hoặc cụm danh từ khi ao ước nói ai hay cái gì chịu trách nhiệm trước ai trong một tổ hoặc tổ chức được phân loại cấp bậc (cho việc gì, mẫu gì).

S + be responsible + to sb (+ for N)

Ví dụ:

Jane was responsible to the director of the company. She was excellent.Jane đã phụ trách trước người đứng đầu công ty. Cô ấy đã có tác dụng xuất sắc.My teacher told me that I was going lớn be responsible for class for the next two periods.

Xem thêm:

Cô giáo của mình bảo là tớ đã phụ trách tình hình phần trong hai máu tới.

*


2.3. Các cụm từ thường đi với Responsible 

Có một số cụm từ đi cùng cấu tạo Responsible thường được sử dụng như dưới đây.

Cấu trúc rất phổ biến đầu tiên cũng tức là (ai, mẫu gì) chịu trách nhiệm cho ai, bài toán gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh từ Responsibility nghĩa là trách nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Ví dụ:

You have khổng lồ take responsibility for watching out for your child.Anh phải chịu trách nhiệm trông giữ người con của mình. Fine, I will take responsibility for my actions.Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

*


Để bảo rằng ai đổ lỗi/trách nhiệm đến ai bởi chuyện gì, bài toán gì, ta dùng cấu trúc Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

Everyone holds her responsible for the project’s failure.Tất cả mọi người đổ lỗi đến chị ấy vì sự thua của dự án.Don’t hold me responsible for your mistake.Đừng đổ lỗi mang lại tôi vì sai lầm của bạn.

*

3. Bài xích tập về Responsible trong giờ Anh

Như hay lệ, mang lại lúc thử xem chúng ta hiểu cấu trúc Responsible tới đâu bằng phương pháp làm bài xích tập rồi! sau khoản thời gian làm, các bạn hãy kiểm tra giải đáp và trường đoản cú chấm điểm, tiếp nối đọc lại những kiến thức ở trong phần đã làm sai nhằm nhớ bài bác hơn nhé.

Điền nhiều từ phù hợp vào địa điểm trống và phân tách thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

I am responsible for the main role.

Tôi phụ trách cho vai chính.

Lisa __________ the CEO because she is a secretary.Daniel và London __________ locking the doors.They __________ writing reports every month.Last night, people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I don’t want to lớn work there because if I did, I __________ Ms. Lan. She is very strict.No one wants lớn __________ what happened.My neighbors __________ all the noises.Đáp án:is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible for

Đến đấy là kết thúc bài viết về cấu tạo Responsible. Hy vọng qua đây, bạn đã có thể hiểu với sử dụng kết cấu Responsible một phương pháp thật thành thạo.