Sai Lầm Cải Cách Ruộng Đất

Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận và đánh giá vào những sai lạc trong cách tân ruộng đất với chấn chỉnh, để có thêm lòng tin yêu tự nhân dân.

Trong chặng đường 90 năm quang vinh của Đảng, đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra để Đảng to gan thêm, nhằm dân thêm tin tưởng Đảng, những bài học kinh nghiệm trong thực hiện cải cách ruộng đất là một trong những ví dụ điển hình. Tại hội nghị lần sản phẩm công nghệ Tư, Ban Chấp hành tw Đảng Lao động vn quyết định: Thực hiện cải tân ruộng đất của Đảng, tiêu diệt chính sách sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp và lũ đế quốc xâm lấn khác, xóa bỏ chế độ phong kiến tải ruộng đất của địa chủ Việt Nam, thực hiện chế độ sở hữu ruộng khu đất của nông dân. Dù có thành công, dẫu vậy trong quá trình tổ chức tiến hành đã tất cả cả sai lầm. Với bản lĩnh và dũng khí của mình, Đảng ta vẫn sớm phân biệt sai lầm và quyết trung ương sữa chữa sai lầm, rước lại tin tưởng của dân vào Đảng. Đó là bài học kinh nghiệm quý cho công tác làm việc xây dựng Đảng của Đảng ta.

Bạn đang xem: Sai lầm cải cách ruộng đất

Nhìn lại cải cách ruộng đất (thời kỳ 1954 -1957) các nhà khoa học lịch sử, các chuyên gia xây dựng Đảng cho rằng, nhà trương cách tân ruộng đất là đúng với tình trạng cách mạng thời gian đó, song không mong muốn trong tổ chức thực hiện đã gồm những sai lầm cả về tư duy và phương pháp, có biểu hiện tả khuynh, vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ… Theo GS.TSKH Phan Xuân Sơn, học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, cải tân ruộng khu đất chỉ là một trong những phần trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc nhằm mục đích phân phân chia lại khu đất đai cho những người nghèo. Ý nghĩa thì tốt, tuy vậy do nôn nả và học tập tập sản phẩm móc cách làm của nước ngoài, lại buông lỏng bình chọn giám sát, có biểu hiện vi phạm nguyên tắc triệu tập dân công ty trong tiến hành chính sách… dẫn đến hiệu quả không như ước ao muốn.

*
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh cũng quan sát nhận, cải tân ruộng đất đã mang đến những kết quả mang tính chiến lược, tuy thế trong thực hiện chạm chán phải sai lầm. Và, Đảng ta đã sớm nhận thấy sai lầm, kiêu dũng nhận lỗi trước đồng bào, nhất quyết sửa sai. Đó là dũng khí của Đảng cộng sản. Bao gồm với dũng khí đó mà Đảng ta đã đưa lại tín nhiệm cuả dân chúng và thường xuyên lãnh đạo biện pháp mạng giành chiến thắng trên đông đảo mặt trận.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc mang đến rằng: "Phải vượt nhận cách tân ruộng khu đất đã sở hữu lại chiến thắng đưa tiến hành được kim chỉ nam chiến lược cơ mà cương lĩnh năm 30 vẫn nêu ra là cách mạng thổ địa, tiến hành khẩu hiệu dân cày gồm ruộng. Lúc thực hiện cải cách ruộng đất có một số sai lầm, cường hóa đấu tranh thống trị nên đang quá tải, quy sai những thành phần, cách xử trí oan đối với một số cán bộ, đảng viên của Đảng… Điều này đã có Đảng phân biệt vào thời điểm cuối năm 1956 cùng đã tiến hành công khai những sai sót và sửa không nên chỉnh đốn tổ chức một cách tráng lệ và trang nghiêm và hiệu quả".

Hội nghị trung ương 10 Khóa II(tháng 10/1956), nhấn định: “Bộ bao gồm trị đang nêu lên một trong những sai lầm tất cả tính phương pháp trong cải cách rộng đất; bởi không bám sát thực tế, nhà quan, nôn nóng dẫn đến các xáo trộn, oan sai...”. Kế tiếp Trung ương Đảng đã đưa ra những yêu cầu chấn chỉnh sửa sai, phục hồi danh dự, xét lại án sai, bù đắp cho những người bị oan; đồng thời các lãnh đạo tối đa trong Ban chỉ đạo Cải giải pháp ruộng đất thừa nhận trách nhiệm về mình và chịu kỷ dụng cụ nghiêm. Tổng túng thư trường Chinh xin từ chức; vua Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ chủ yếu trị.

Ông Lê Văn Lương rút ngoài Bộ thiết yếu trị, Ban túng thư; ông hồ nước Viết Thắng thoát ra khỏi Ban Chấp hành tw Đảng… niềm tin nhìn trực tiếp vào sự thật, công khai minh bạch khuyết điểm, sai trái và tiến hành kỷ luật pháp nghiêm so với cán bộ thời thượng của Đảng không phần đông thể hiện khả năng của Đảng cộng sản chân chính, mà còn cho thấy sự đón đầu gương mẫu, dám chịu trách nhiệm của những người cộng sản. Bao gồm điều đó, cùng rất thái độ tàn khốc trong sửa sai đã mang lại lòng tin của quần chúng vào Đảng, giữ vững được khối đại câu kết dân tộc.

Xem thêm:

ThS Nguyễn Ngọc trọng điểm - giáo viên khoa Lý luận chính trị, trường Đại học tập Văn hóa thủ đô cho rằng: "Thái độ chân thành, quan sát thẳng vào thực sự nói rõ sự thật, dám dấn trách nhiệm, tiến hành kỷ nguyên lý nghiêm, cần Đảng ta đã nhận được sự đống ý của cỗ vũ cả nhân dân. Chỉ với sau hai năm việc sửa sai, chỉnh đốn Đảng đã hoàn thành".

Ông Đinh Quốc Thị, Hiệu trưởng Trường chính trị trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) dấn xét: Việc trung ương Đảng, chưng Hồ công khai minh bạch nhận sai lầm và nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, sửa không nên kịp thời là mọi ứng xử tuyệt vời… chính những điều này mà Đảng cùng sản giữ vững “tối thượng” trong lòng nhân dân.

Từ thành công, sai lạc và sửa không nên của Đảng trong cải tân ruộng đất, Đảng ta sẽ rút ra nhiều bài học quý về lý luận tương tự như thực tiễn trong quy trình lãnh đạo. Trước hết, để Đảng thực thụ trong sạch, vững bạo dạn phải nhất quyết chống chủ nghĩa nhà quan, tương khắc phục chủ nghĩa giáo điều và công ty nghĩa khiếp nghiệm, desgin tác phong, lề lối làm việc sát với quần chúng. # và trong thực tiễn cuộc sống, kết hợp chặt chẽ lý luận cùng với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo cách mạng của toàn Đảng vào việc đặt ra và tiến hành đường lối, phương châm, chủ yếu sách. Đặc biệt, phải luôn nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thực hiện giỏi tự phê bình, và phê bình, tôn vinh vai trò nêu gương của người đứng đầu.

TheoPGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, sự kiêu dũng nhìn thẳng vào sự thực, phân tích sự thực cùng quyết trung ương sửa không nên của bác Hồ, của Đảng ta trong cải tân ruộng đất đã và đang được Đảng ta phạt huy trong những giai đoạn tiếp theo của giải pháp mạng.

PGS.TSNguyễn Trọng Phúc thừa nhận mạnh: "Thái độ tình thực nhìn trực tiếp vào sự thật, phân tích sự thật. Lòng tin đó đã mô tả sự thật tâm của Đảng cùng sự nêu gương của lãnh đạo, đó là một trong những thành công và bài bác học tốt cho thiết kế Đảng. Nhìn thẳng sự thật trang nghiêm phê bình đã tỏa khắp đến những giai đoạn sau này. Những điều ấy chỉ có lợi cho Đảng, cho giải pháp mạng".

Cải bí quyết ruộng đất nhằm phân phân tách lại khu đất đai cho những người nghèo, tiến hành được khẩu hiệu “dân cày có ruộng”. Cuộc vận động ấy cǎn phiên bản đã thắng lợi, Đảng ta đã nhìn thấy sai lầm, trang nghiêm nhận sai lạc và quyết trung ương sữa chữa, đó là điều đáng trân trọng và là những bài học quý giá để Đảng ngày càng trưởng thành tiếp tục "lãnh đạo bí quyết mạng vn đi từ chiến thắng này đến thành công khác với niềm tin độc lập, tự chủ và sáng tạo" như đánh giá và tín nhiệm của nhân dân về thiết yếu đảng của mình./.