Thanh Lý Máy Cán Tôn

Do yêu cầu thay đổi mô hình sale. Chúng tôi buộc phải buôn bán toàn thể dây chuyền sản xuất cán tôn cũ 11 SÓNG

Toàn cỗ máy vẫn sẽ hoạt động tốt

ĐỊA ĐIỂM BÁN MÁY CÁN TÔN CŨ:

QUẢNG BÌNH

SỐ ĐIỆN THOẠI:0914275928

1. Máy cán tôn sóng 11SÓNG

*

Máy cán tôn 1tầng 11sóng vuông

Hiện trạng máy

- Máy cán tôn 1 tấng 11sóng

- Máy vẫn đang chuyển động tốt

- Toàn bộ dàn lô cán vẫn được mạ sáng bóng

- hộ gia đình vẫn đã cắt tôn bình thường

*

Lô cán vẫn còn mạ sáng loáng, sóng tôn ra đẹp

ĐỊA ĐIỂM BÁN MÁY CÁN TÔN CŨ:

QUẢNG BÌNH

SỐ ĐIỆN THOẠI:0914275928

Dây truyền kháctrên Hà Nội

Hiện bởi thay đổi yêu cầu các bước, Cửa Hàng chúng tôi đã nên thanh khô lý các máy cán tôn cũ 11 sóng, thứ chấn tôn 6m cũ và thứ bổ băng tôn

Hiện trạng lắp thêm vẫn vẫn vận động bình thường, sóng ra đẹp

*

Máy cán tôn 11 sóng cũ, máy cán tôn vẫn hoạt động thông thường phải bán

*

*

*

Máy cán tôn cũ. Máy cán tôn thực hiện năng lượng điện 3 pha, sản phẩm công nghệ cán tôn vẫn chuyển động bình thường, tôn ra đẹp mắt không xẩy ra chầy xước

Máy chấn tôn 6m cũ chuyển động tốt

*

Máy chấn tôn 6m

*

*
*

Tủ năng lượng điện lắp thêm chấn tôn cũ, tủ năng lượng điện đồ vật cán tôn cũ

Tkhô nóng lý sản phẩm cán tôn 11 sóng cũ

Thanh hao lý đồ vật chấn tôn 6m cũ

*

Máy xẻ tôn cũ

Máy cán tôn cũ, thiết bị cán tôn 11 sóng cũ, thứ chấn tôn phú khiếu nại cũ, lắp thêm chấn 6m cũ, bán sản phẩm cán tôn cũ,

thanh hao lý sản phẩm cán tôn cũ, tkhô nóng lý chào bán máy cán tôn 11 sóng cũ, thứ dập tôn cũ, trang bị cán cũ.