TỔNG BÍ THƯ KHÓA XIII

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, bằng hữu Võ Vnạp năng lượng Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vẫn báo cáo tác dụng bầu CN sự Bộ Chính trị, Tổng Bí thỏng, Ban Bí thỏng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Tổng bí thư khóa xiii


*
Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn thai 18 bạn hữu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng tá Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thỏng Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn uống Ttận hưởng, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minch, Phó Thủ tướng tá Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Nên, Bí thỏng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trộc, Trưởng Ban Nội bao gồm Trung ương

11. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tsay mê mưu trưởng Quân team Nhân dân đất nước hình chữ S, Thđọng trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án quần chúng về tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô hanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị giang sơn HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinch tế Trung ương

18. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Sở trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa toàn nước giữ lại chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII bao gồm một vài bạn bè Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tsi mê gia Ban Bí tlỗi và 5 đồng minh được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn uống Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minch Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ thai Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, bao gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minc Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thỏng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Ngulặng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn uống Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thỏng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBquốc hội khóa XIV thức giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Vnạp năng lượng Trà soát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai bè bạn Trần Cđộ ẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thỏng Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII duy trì chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Bộ Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng mạo , Phạm Minch Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinch Tiến Dũng , Phan Vnạp năng lượng Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Thanh Mẫn , Phạm Bình Minch , Nguyễn Văn Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng , Phan Đình Trốc , Trần Cẩm Tú , Đỗ Văn uống Chiến , Bùi Thị Minch Hoài , Lê Minh Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cẩm Tú